wonen in een kerk in voorburg

De Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk in Voorburg krijgt na twaalf jaar leegstand eindelijk een nieuwe bestemming! Braaksma & Roos Architectenbureau zal samen met ontwikkelaar Steenvlinder een plan maken om de monumentale kerk in het centrum van Voorburg te transformeren tot modern complex waarin verschillende functies gecombineerd kunnen worden .
Steenvlinder laat zich kenmerken door de ontwikkeling van kluswoningen, waarin het vastgoed casco opgeleverd wordt en de creatieve invulling ervan aan de koper gelaten wordt. Het markante rijksmonument in Voorburg is daarmee een ingewikkeld maar enorm interessante ontwerpopgave. Waar het vroeger grensde aan een rustig voorplein ligt het nu pal aan een druk verkeersknooppunt tussen de Utrechtse baan, de A12 en station Voorburg. Braaksma & Roos zal zich buigen over de zorgvuldige inpassing van het gemixte programma.