Reuse, Redevelop & Design in Kaapstad

Deze week neemt architect Job Roos op uitnodiging van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deel aan het cultureel erfgoedprogramma Reuse, Redevelop and Design in Kaapstad. In de rol van expert op het gebied van Nederlands erfgoed begeleidt Job de Masterstudenten van het UCT in het onderzoek voor hun afstudeerprojecten.

Zowel Zuid-Afrika als Nederland ondergaan een enorme urbanisatie. Hierdoor komt historisch erfgoed steeds meer onder druk te staan. In de zoektocht naar een nieuwe stedelijke toekomst staat herontwikkeling van erfgoed naar nieuwe functies dan ook centraal in het programma Reuse, Redevelop and Design.

Gedurende de week staan de workshops in het teken van methodologie in het vinden van de juiste balans tussen
erfgoed en ontwerp. De studenten worden uitgedaagd om interessante, innovatieve en vooral ook inspirerende concepten te creëren voor plaatselijke leegstaande complexen. Daarbij gaan zij uit van de ‘leefbare stad’, en hebben ze nagedacht over hoe het bestaande een verankerde en onderscheidende plek kan innemen.
In deze gemeenschappelijke kennisuitwisseling worden ze bijgestaan door experts van verschillende nationaliteiten en disciplines, waaronder Job Roos en Jean-Paul Corten van de RCE.

Tegelijkertijd is deze week de reizende tentoonstelling uit Nederland ‘Adaptive Reuse’
geopend. Tijdens de opening heeft Job Roos een inspirerende lezing gegeven
over de ‘Dutch Approach’ met betrekking tot erfgoed.