Lucia vd Horst lid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam

Vanaf januari is Lucia van der Horst aangesteld als lid Architectuurhistorie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam. In commissie 2 adviseert zij over aanvragen omgevingsvergunning in de 19e eeuwse Ring en de Gordel ’20-’40; relatief jonge monumenten in een gebied met een sterke stedenbouwkundige samenhang.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten. Bij de CRK zal Lucia haar specifieke kennis en inzicht op het gebied van cultuurhistorie en ontwerpend omgaan met erfgoed inzetten.

“Erfgoed is een van de belangrijkste dragers van de identiteit van onze leefomgeving. Het is niet statisch, maar heeft juist waarde omdat het gebruikt en beleefd wordt en continu ontwikkelt. Als architectuurhistoricus in de CRK ga ik mij inzetten om bijzondere locaties en gebouwen te koesteren, maar vooral ook te activeren en steviger te verankeren als betekenisvol onderdeel van Amsterdam. Samen met de architecten het plan naar het hoogst haalbare niveau brengen, dat is het doel!”, aldus het nieuwe commissielid Lucia.