Gewonnen! Herbestemming van de Dr. Landmanschool

De onafhankelijk jury, onder voorzitterschap van Floris Alkemade, wees het plan ‘Het Huis voor Vincent’ unaniem aan als winnaar van de prijsvraag. De jury sprak van ‘een compleet en aantrekkelijk plan met veel potentie voor het dorp, ook dankzij de slimme programmering’.

Eind 2020 stapte team Kroot & Partners en B&R in de wedstrijd tegenover 16 andere teams. Een onafhankelijke jury samen met het het oordeel van de buurt heeft ons vandaag van de spanning verlost; wij maakten het winnende ontwerp!

Het Huis voor Vincent
Over het winnende plan ‘Het Huis voor Vincent’ merkte de jury onder meer op dat de relatieve eenvoud goed past in de dorpsstructuur en bijdraagt aan de omgeving. De historische analyse en de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw en de plek liggen aan de basis van het plan. Er werd dan ook waardering uitgesproken voor de kwaliteit van het ontwerp dat teruggrijpt op de originele architectuur en waarin een beeldbepalende veranda wordt teruggebracht.  “De mix van gebruikers en van sociale en culturele functies in dit plan en de vernieuwde achtertuin vormen een toevoeging voor het dorp. Er is sprake van een veelheid in soorten woningen, met begeleid wonen in zelfstandig verhuurde appartementen in het hoofdgebouw.” – aldus de jury.

Betrokken
De jury vond dat de teams die een plan hadden gemaakt, grote betrokkenheid bij de opgave hebben getoond en met veel passie aan hun ontwerpen hebben gewerkt. Ook getuigen de plannen alle drie van veel aandacht voor duurzaamheid. “Daarbij is er oog voor sociale en economische aspecten, voor circulariteit en grondstoffen, voor klimaat en energie en vooral voor groen. Er is gekeken naar de gebruikers, de omgeving en naar inheemse planten, waarbij soms sprake was van een mooie mix van deze aspecten“.

Lees het hele bericht op ArchitectuurLokaal.
En hier lees je meer over het winnende ontwerp!