Energie-neutrale transformatie

Van ministerie naar woonlocatie voor daklozen
Aan de Schenkweg in Den Haag wordt het voormalig kantoorgebouw van het Ministerie voor Landbouw en Visserij door de gemeente Den Haag herbestemd tot woonlocatie voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Het pand bevindt zich langs de rand van het spoor in de wijk Bezuidenhout-west waar zowel bedrijven als sociale woningbouw gevestigd zijn. Braaksma & Roos Architectenbureau is geselecteerd om het markante gebouw uit de jaren ‘60 te transformeren tot een energie-neutraal pand, geschikt voor de nieuwe functie.

Een plek in de wijk

Energieneutraliteit staat voorop bij deze transformatie; het gebouw zal volledig op eigen energie kunnen functioneren o.a. door zonnepanelen op het dak. Naast energieneutraal bouwen is circulariteit een stevige eis; diverse bouwstoffen worden hergebruikt en zo veel mogelijk van de nieuw toegepaste materialen zijn cradle to cradle. Oude systeemplafonds, originele kozijnen en zelfs sloopmateriaal worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het herstel van de binnenmuren, en ook het originele betonskelet blijft behouden. Na een grondige analyse bleek isolatie van binnenuit niet mogelijk. Daarom zal het pand volledig van de bakstenen gevel worden ontdaan, om voldoende isolatie aan te kunnen brengen. Om het gebouw met zijn nieuwe functie te laten aansluiten op de omgeving wordt in plaats van de mangaan-kleurige steen, een roodbruine baksteen gebruikt voor de gevels. Binnen de wijk kleuren de utiliteitsgebouwen namelijk donker terwijl voor woningbouw overwegend warme rood-bruin tinten worden gebruikt. Door de hoek van het gebouw iets te verhogen kunnen de bestaande installaties op het dak worden weggewerkt en kan het pand tegelijkertijd, vanuit stedenbouwkundig opzicht, beter landen in de wijk.

Terugbrengen originele verfijning

Door de jaren heen heeft het pand al een aantal verbouwingen ondergaan waarmee veel van de oorspronkelijke verfijning verloren is gegaan. De sobere toon, het horizontale lijnenspel en de zorgvuldige compositie worden in het nieuwe ontwerp teruggebracht en extra aangezet. ‘Bijvoorbeeld door te kiezen voor stootvoegloos metselwerk versterken we het horizontale karakter’, verteld projectarchitect Allard de Goeij. ‘Maar ook het originele ritme en regelmaat van het gebouw zetten zich voort in de zijgevel, waar voorheen verschillende ventilatieroosters een verrommeld beeld opleverden.’ Door de ramen aan deze zijgevel verder door te trekken wordt het gebouw ook aan deze kant geopend naar de wijk toe, en wordt de kopgevel weer een geheel met de rest.

Deze maand klinkt het startsein voor de bouw zodat in november de nieuwe huisvesting gereed is voor gebruik.