wij maken de monumenten van de toekomst

Elk gebouw heeft een verhaal

In een wereld die continu in transitie is, zijn gebouwen meer dan alleen gebruiksobjecten. Ze verbeelden onze manier van leven, ons idee van schoonheid, een onuitputtelijk streven naar vernieuwing. Ze veranderen mee met onze ontwikkelingen en onze ambities voor de toekomst. Elk gebouw heeft een verhaal.

Wij maken bestaande gebouwen gereed voor de toekomst

Wij geloven dat een duurzame en inspirerende leefomgeving ontstaat op het raakvlak van oud en nieuw, waar verhalen worden doorverteld en waar nieuwe hoofdstukken worden geschreven. Dit is wat Braaksma & Roos Architectenbureau doet. Wij maken bestaande gebouwen gereed voor de toekomst.

Perfect fit

Wij beginnen nooit met een schone lei. Onze uitdaging ligt in het vinden van een perfect fit waarbij het nieuwe programma en de bijzondere kwaliteiten van een gebouw in optimale balans zijn. In het ontwerpproces gaan wij op zoek naar heldere vormgeving en ambachtelijke materialen die de kracht van het bestaande gebouw versterken maar die ook een duidelijke eigen identiteit hebben, passend bij het nieuwe gebruik.

Onze werkwijze

Stap 1

Met een open vizier

Iedere opgave benaderen wij met een open vizier, gedreven door nieuwsgierigheid en met gevoel voor de context. Een sterke onderbouwde visie op de opgave is voor ons altijd de basis voor een geslaagd proces.

Stap 2

Co-creatie

Ieder ontwerp begint met het begrijpen van de vraag achter de vraag. In dialoog achterhalen wij de ambitie en de werkelijke wensen van de opdrachtgever en geven wij de opgave vorm. Gedurende het hele ontwerpproces houden wij samen de doelen scherp en kunnen die, waar nodig, bijsturen. Co-creatie is voor ons een belangrijke pijler om tot een inspirerende oplossing te komen.

Stap 3

Het DNA-onderzoek

Vanuit de opgave ontrafelen wij het verhaal achter een gebouw. Zo ontdekken wij de bijzondere kwaliteiten, de economische kansen en technische (on)mogelijkheden van een plek. Dit is voor ons de basis van creatieve en toekomstbestendige oplossingen waarin we gewenst gebruik combineren met architectonische helderheid.

Stap 4

Toekomstbestendig ontwerpen

Wij zien duurzaamheid als een breed overkoepelend begrip dat een integrale benadering vereist. Door de potenties van een gebouw in kaart te brengen komen wij tot een scenario waarbij alle aspecten – programma, techniek en cultuurhistorie – integraal deel uitmaken van een toekomstbestendig ontwerp. Dit leidt tot een belangrijke meerwaarde voor de eigenaar en gebruiker van het gebouw.

Stap 5

Stap voor stap naar een optimaal eindresultaat

Als architect ben je de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever van a tot z. Door onze ervaring overzien wij het volledige krachtenveld van een project. We zien de kansen, maar ook de valkuilen. We brengen de complexiteit van een opgave terug tot de essentie en maken het bouwproces zo inzichtelijk en bestuurbaar. Stap voor stap, transparant en met de nodige dosis realisme werken wij toe naar een optimaal eindresultaat.

Stap 6

Tot oplevering en daarna

Wij geloven in directe communicatie en continue terugkoppeling. Ook na oplevering
houden wij contact met onze opdrachtgevers omdat wij veel belang hechten aan het verbeteren van processen en samenwerkingen. Maar belangrijker nog vinden wij om te weten hoe gebruikers een gebouw ervaren. Evaluatie is bij ons daarom dan ook een belangrijk onderdeel van een project.

ONS TEAM

Het team van Braaksma & Roos Architectenbureau bestaat uit gedreven professionals die allen specifieke kennis en talenten meebrengen op het gebied van architectuur, techniek, interieur en erfgoed. Daardoor zijn wij in staat om het gehele bouwproces te coördineren van haalbaarheidsonderzoek tot oplevering. Brede inzetbaarheid, goede projectorganisatie en heldere communicatie zorgen voor een hoge mate van veerkracht bij onze medewerkers.
 
Het bureau wordt geleid door een doortastende directie. Job Roos is als ervaren architect, hoogleraar Architecture & Heritage en algemeen directeur een onmiskenbare bron van inspiratie voor het team. Marianne van der Sanden houdt als zakelijk directeur onze organisatiedoelen scherp en waarborgt de continuïteit van Braaksma & Roos Architectenbureau.

Job Roos

Partner

Marianne vd Sanden

Partner

Kristof Houben

Associate Partner | Architect

Matthijs van der Lugt

Associate Partner | Proces & Techniek

Allard de Goeij

Architect engineer

Leyla Kaya

Financiële administratie

Emiel van Boxtel

Projectcoördinator

Noralie Kortbeek

Architect

Simon Streit

Architect

Arie Vreugdenhil

Technisch Ontwerper | Restauratiedeskundige

Christina Kaiser

Architect

Gerard Vreugdenhil

Restauratiedeskundige

Sjoerd Marijnissen

Ontwerper

Bas van der Laan

Architect

Marleen Dekker

PR en grafisch ontwerp

Zjoske Stibbe

Technisch ontwerper

Ester van Oyen

Technisch Ontwerper

Thijs Bennebroek

Architect

Audrey Loef

Ontwerper

Joost Joosse

Technisch Ontwerper

Martijn Baelemans

Ontwerper

Test persoon

Test 1