Braaksma & Roos Architectenbureau benoemt drie associate partners

Braaksma & Roos Architectenbureau benoemt drie associate partners

Kristof Houben, Lucia van der Horst en Matthijs van der Lugt gaan zich inzetten voor de groei en ontwikkeling van het Haagse bureau als expert in herontwikkeling van bestaande gebouwen en contextuele nieuwbouw. Samen met partners Marianne van der Sanden en Job Roos zullen de drie nieuwe associates zich vanuit hun specifieke kennis en expertise richten op het bestendigen van de drie pijlers van het bureau: architectuur, erfgoed en proces.

Kristof Houben (1979) behaalde zijn master Architectuur aan de Universiteit van Hasselt. Hij werkte onder andere bij architectenbureau Mecanoo en is sinds 2017 aan Braaksma & Roos verbonden als projectarchitect. Binnen het bureau heeft hij zich de afgelopen jaren ingezet voor verschillende complexe transformatie- en nieuwbouwopgaven. Vanuit het credo wij maken de monumenten van de toekomst bestendigt hij de brede duurzame aanpak van Braaksma & Roos binnen ieder project; contextueel ontwerp, adaptief gebruik en hoogwaardige, circulaire detaillering en uitwerking.

Kristof Houben, Braaksma & Roos Architectenbureau

“Als architect streef ik naar het maken van totaalarchitectuur, in inspirerende samenwerking met opdrachtgever en creatieve ontwerppartners uit verschillende disciplines. Toekomstbestendige architectuur gaat in mijn ogen namelijk over een kloppend geheel, dat op alle schaalniveaus is doordacht en zich over tien, twintig of vijftig jaar opnieuw kan aanpassen aan veranderend gebruik. Binnen Braaksma & Roos Architectenbureau ga ik mij inzetten voor de ontwikkeling en implementatie van deze visie binnen al onze projecten.”

Lucia van der Horst (1989) behaalde in 2014 haar master Architectuurhistorie & Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2015 een waardevolle aanvulling op het ontwerpteam. Vanuit het onderzoek naar de kernwaarden van monumentale gebouwen en locaties brengt zij de kansen en mogelijkheden voor ingrepen in kaart. Zo vormt ze een brug tussen ontwerpers, opdrachtgevers, adviserende en besluitvormende instanties. Naast haar rol als architectuurhistoricus is Lucia coördinator PR en Business Development en heeft ze zich de afgelopen vijf jaar ingezet voor de ontwikkeling van de bureauvisie en versteviging van de positionering binnen de markt.

Lucia van der Horst, Braaksma & Roos Architectenbureau“Mijn doel is om historisch gelaagde locaties te activeren en stevig te verankeren als betekenisvol onderdeel van onze leefomgeving. Bij Braaksma & Roos ben ik de schakel tussen erfgoed en ontwerp, en mijn rol als PR-coördinator sluit daar naadloos op aan. De komende jaren focus ik mij op het in beeld brengen van onze onderscheidende aanpak – van cultuurhistorisch onderzoek tot de ontwerpafwegingen en het uiteindelijke resultaat. Ik neem u graag mee in ons verhaal!”

Matthijs van der Lugt (1984) studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam en is sinds 2007 bouwkundig en technisch projectcoördinator bij Braaksma & Roos Architectenbureau. Hij heeft zich ontwikkeld tot expert op het gebied van procesbegeleiding. In die rol vormt hij de spil tussen architect, opdrachtgever en uitvoerder. Met een no-nonsense houding en ruim een decennium aan bureau-ervaring is Matthijs hét aanspreekpunt binnen Braaksma & Roos voor begeleiding en optimalisering van complexe projectprocessen.

Matthijs van der Lugt, Braaksma & Roos Architectenbureau“Om een ontwerp op een efficiënte manier te realiseren draait het vanaf de kick-off om het uitstippelen van een goede strategie, het opstellen van concrete  planningen en heldere communicatie. Bij de complexe herontwikkelings- en nieuwbouwprocessen die Braaksma & Roos leidt, is een flexibele houding essentieel. Om het hoogst haalbare resultaat te verkrijgen moeten we snel kunnen schakelen, ons continu kunnen aanpassen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Binnen B&R richt ik mij op het bewaken van kwaliteit en de ontwikkeling van kennis en veerkracht van ons team.”